• SWING JAZZ PROJECT
  • SWING JAZZ PROJECT
  • SWING JAZZ PROJECT
  • SWING JAZZ PROJECT
  • SWING JAZZ PROJECT

SWING JAZZ PROJECT

Swing, 1920'li yılların sonlarına doğru gelişmeye başlamış ve 1940'ların ortalarına kadar da etkisini sürdürmüştür. Bu dönem müzisyenleri müziklerine rahatlık hissi ve çok sıkı olmayan bir ritim anlayışı katmış, sekizlik nota kalıbını kullanmışlardır. Bütün bunlar da 'swing hissi' ni karakterize eden önemli unsurlardır. Dönemin eserlerinin çoğu orkestralar tarafından icra edildiğinden swing dönemi aynı zamanda caz orkestralarının 'altın çağı' olarak da düşünülebilir. Ritmik yapısından ötürü bu müzik pek çok dansçıyı da kendine çekmiştir.

Swing müziği, erken dönem caz müziğinin bir alt türünü ifade eder. "Swing" terimi ise sekizlik notaları üçlemeler olarak yorumlama yöntemini ifade eder.

Çoğu caz müziğinde olduğu gibi swing alt türünde de ister vokalistler ister enstrümantalistler tarafından icra edilsin bolca doğaçlama kullanılır. Swing müziği, canlı bir atmosferin ruhunu devam ettirmek için genellikle çağrı ve yanıt çizgileri içerecektir.

Swing müziğin adı, bir parçanın davulcuları, basçıları ve enstrümantalistleri tarafından çalınan "salınan" ritimlerden gelir. Swing ritimleri sekizlik notaları üçlemeler olarak yorumlar. Sekizlik nota geleneksel şekilde ifade edilmez ve bunun yerine swing adı verilen benzersiz, çeşitli bir groove'a sahiptir.